Trailer : รอบ Knock Out สัปดาห์ที่ 2 เหล่าเสียงจริง ตัวจริงคุณภาพ แสดงความสามารถกันแบบไม่มีใครยอมใครknockout

source

[Melon Music Awards 2017(멜론뮤직어워드)] MMA X 1theK ‘Energy-Up Interview’ (피로회복 인터뷰)mma

source